Prelegenci

Katarzyna Machulska-Ciuraj
Katarzyna Machulska-Ciuraj lek.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

Czytaj więcej
Maciej Małyszek
Maciej Małyszek

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Czytaj więcej
Cyber Marian
Cyber Marian

Polski producent filmowy i osobowość internetowa.

Czytaj więcej
Jolanta Masiak
Jolanta Masiak prof. dr hab. n. med.

II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Czytaj więcej
Agnieszka Mastalerz-Migas
Agnieszka Mastalerz-Migas dr hab. n. med., prof. UMW

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śl. we Wrocławiu

Czytaj więcej
Janusz Milanowski
Janusz Milanowski prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Czytaj więcej
Paulina Myśliwiec
Paulina Myśliwiec lek. med.

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Czytaj więcej
Marcin Nicoś
Marcin Nicoś dr n. med.

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Czytaj więcej
Justyna Nowaczek
Justyna Nowaczek

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Czytaj więcej
Tadeusz Orłowski
Tadeusz Orłowski prof. dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Czytaj więcej
Beata Pachońska
Beata Pachońska mgr

Pracownia Psychologii Praktycznej w Krakowie

Czytaj więcej
Juliusz Pankowski
Juliusz Pankowski dr n. med.

Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii Izer-Med Sp. z o.o. w Szklarskiej Porębie

Czytaj więcej
Iwona Paśnik
Iwona Paśnik dr n. med.

Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Adam Płużański
Adam Płużański dr hab. n. med.

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy im Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie

Czytaj więcej
Michał Porzych
Michał Porzych lek.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie

Czytaj więcej
Michalina Pytka
Michalina Pytka

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Czytaj więcej
Rodryg Ramlau
Rodryg Ramlau prof. dr hab. med.

Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Czytaj więcej
Anna Rodzajewska
Anna Rodzajewska

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Czytaj więcej
Piotr Rola
Piotr Rola

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Czytaj więcej
Ewa Rudnicka-Drożak
Ewa Rudnicka-Drożak dr hab. n. med.

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Czytaj więcej
Katarzyna Seliga
Katarzyna Seliga mgr

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy

Czytaj więcej
Katarzyna Stencel
Katarzyna Stencel dr n. med.

Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Czytaj więcej
Michał Szczyrek
Michał Szczyrek dr n. med.

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Czytaj więcej
Danuta Szkudlarek
Danuta Szkudlarek lek.

Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "IZER-MED"

Czytaj więcej
Artur Szlubowski
Artur Szlubowski prof. dr hab. n. med.

Pracownia Bronchoskopii Szpitala Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem, Samodzielna Pracownia Endoskopii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Czytaj więcej
Aga Szuścik
Aga Szuścik dr

Edukatorka profilaktyki przeciwnowotworowej, autorka wystawy fotograficznej „To się nie zdarza”

Czytaj więcej
Damian Tworek
Damian Tworek dr hab. n. med., prof. UM

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Czytaj więcej
Andrzej Tysarowski
Andrzej Tysarowski dr n. med.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy

Czytaj więcej
Kinga Winiarczyk lek.

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy im Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie

Czytaj więcej
Kamila Wojas-Krawczyk
Kamila Wojas-Krawczyk prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Czytaj więcej
Katarzyna Wojciechowska
Katarzyna Wojciechowska dr n. med.

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie

Czytaj więcej
Emil Wojda
Emil Wojda lek.

II Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Czytaj więcej
Magdalena Wójcik-Superczyńska
Magdalena Wójcik-Superczyńska dr n. med.

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Czytaj więcej
Anna Wrona
Anna Wrona dr n. med.

Katedra i Klinika Onkologii I Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku

Czytaj więcej
Magdalena Zaborowska-Szmit dr n. med.

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy im Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie

Czytaj więcej
Sebastian Artur Zdończyk
Sebastian Artur Zdończyk

Akademia Pomorska w Słupsku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka sp. z o.o. w Słupsku

Czytaj więcej
« 1 2 »