Katarzyna Seliga

Katarzyna Seliga

mgr

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Biotechnolog, diagnosta laboratoryjny, obecnie w trakcie specjalizacji z Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. Od początku związana z Pracownią Wdrażania i Walidacji Molekularnych Technik Diagnostycznych, Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Odpowiedzialna za wprowadzenie współczesnych technik biologii molekularnej, do zastosowań klinicznych w guzach litych m.in. w szybkiej i precyzyjnej diagnostyce, pozwalającej na kwalifikację chorych do onkologicznych, personalizowanych terapii celowanych w raku płuca oraz zaawansowanej diagnostyki nowotworów tkanek miękkich i kości. Prowadzi kursy dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych z zagadnień diagnostyki molekularnej.