Magdalena Zaborowska-Szmit

dr n. med.

Onkolog kliniczny w Klinice Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.