Damian Tworek

Damian Tworek

dr hab. n. med., prof. UM

Absolwent Wydziału Lekarskiego, profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista chorób wewnętrznych i  chorób płuc. Odbył staże naukowe w Holandii, Belgii i Kanadzie. Autor szeregu prac i doniesień naukowych dotyczących astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Pracuje w Klinice Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej. W codziennej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego, w szczególności chorób obturacyjnych płuc i raka płuca.