Michał Porzych

Michał Porzych

lek.

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista Onkologii Klinicznej. Obecnie Starszy Asystent w Oddziale Dziennym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Przez 7 lat Asystent w Oddziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Członek Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO).