Janusz Milanowski

Janusz Milanowski

prof. dr hab. n. med.

Od 1980 jest zatrudniony w Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii. Uzyskał specjalizacje z chorób wewnętrznych, z chorób płuc oraz alergologii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1985 r. Przebywał na stażach naukowych w Instytucie Pasteura w Lille 1987 r. i 1990 r. W latach 1990-1992 był stypendystą Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych i pracował w National Institute for Occupational Safety and Health w Morgantown (West Virginia) jako Senior Associate. W roku 1993 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1998 r. tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jest autorem 222 pełnych prac w czasopismach naukowych i autorem i redaktorem 4 monografii. Od 1997 roku jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą alergicznych chorób układu oddechowego, wpływu pyłu organicznego na układ oddechowy, nowotworów płuc – badania genetyczne i molekularne. Aktualnie jest Przewodniczącym Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie chorób płuc.