Andrzej Tysarowski

Andrzej Tysarowski

dr n. med.

Absolwent Międzywydziałowych Studiów  Biotechnologii SGGW w Warszawie oraz podyplomowych studiów z Analityki Medycznej na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał w 2012 roku w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie  (obecnie Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie) w Warszawie. Tytuł specjalisty z laboratoryjnej genetyki medycznej otrzymał w 2016 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Obecnie jest w trakcie studiów z Master od Business Administration  (MBA) w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Od 2003 roku pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii, gdzie kieruje Pracownią Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów oraz Pracownią Wdrażania i Walidacji Molekularnych Technik Diagnostycznych, a także Pracownią Diagnostyki COVID-19. Od samego początku zajmuje się implementacją nowoczesnych technik biologii molekularnej do rutynowej genetycznej diagnostyki onkologicznej. Jako pierwszy w Polsce rozpoczął szerokie testowanie pod kątem terapii celowanych w raku jelita grubego i płuca. Jest autorem pierwszych raportów i pierwszej ogólnopolskiej kontroli jakości w tym zakresie. Ponadto wdrożył do rutynowej diagnostyki testowanie z użyciem płynnej biopsji (ctDNA), a także paneli genowych (NGS) identyfikujących fuzje genowe w różnych typach nowotworów m.in. w mięsakach i raku płuca. Obecnie jest koordynatorem ds. diagnostyki molekularnej w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Jest autorem wielu prac naukowych, organizatorem i wykładowcą na konferencjach szkoleniowych, warsztatach z biologii molekularnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także wykonawcą wilku projektów badawczych.