Magdalena Wójcik-Superczyńska

Magdalena Wójcik-Superczyńska

dr n. med.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, związana z Kliniką Pneumonologii Onkologii i Alergologii SPSK4 w Lublinie. Lekarz specjalista z zakresu chorób wewnętrznych oraz chorób płuc. Uzyskała tytuł doktora nauk medycznych broniąc pracy pt. "Rola czynników immunologicznych i klinicznych wpływających na rokowanie w niedrobnokomórkowym raku płuca" . Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uczestniczka licznych kongresów krajowych i zagranicznych. Autor i współautor publikacji naukowych. Prowadzi wykłady w ramach szkoleń specjalizacyjnych organizowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Współbadacz w licznych badaniach klinicznych z zakresu onkologi i pulmonologii.