Marcin Nicoś

Marcin Nicoś

dr n. med.

Pracuje na stanowisku Adiunkta naukowego. Jest również absolwentem tej uczelni (2012, kierunek analityka medyczna). Już jako student rozwijał swoje zainteresowania w dziedzinie heterogenności genetycznej nowotworów, a w 2016 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych broniąc rozprawę pt. „Poszukiwanie mutacji genetycznym w niedrobnokomórkowym raku płuca w celu przyszłej kwalifikacji chorych do terapii ukierunkowanych molekularnie”. W latach 2018-2020 odbył staż podoktorski w Instytucie Karolińskim w Sztokholmie gdzie nabył doświadczenia w sekwencjonowaniu nowej generacji. Ponadto, jest kierownikiem projektu naukowego SONATA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, oraz autorem wielu artykułów i doniesień konferencyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jego osiągnięcia naukowe zostały uhonorowane licznymi nagrodami dla młodych naukowców min. Young Investigator Award 2017 (IASCL); Merit Award 2015 (ISOBM); nagroda im. Antoniego Horsta 2019 (PTGC), stypendium START 2019 (FNP).