Emil Wojda

Emil Wojda

lek.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie w 2001 r. Od 2002 r. asystent w II Klinice Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej. Kierownik Pracowni Badań Wysiłkowych. Współwykonawca grantów UE CARED i ENIGMA. Od kilku lat konsultant – onkolog w IGiChP.