Aleksandra Łomża

Aleksandra Łomża

Studentka V roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Przewodnicząca SKN Pneumonologii, Onkologii i Alergologii oraz Przewodnicząca Organizacji Studenckiej

"Młodzi Medycy". Członkini grantu "Najlepsi z Najlepszych 4.0!", uczestniczka wielu konferencji międzynarodowych i laureatka kilku konferencji studenckich. Przejawia zainteresowania naukowe, wśród

których jest alergologia i tlenoterapia, a także sportowe, jak tenis ziemny i żeglarstwo.