Katarzyna Wojciechowska

Katarzyna Wojciechowska

dr n. med.

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizuje się w genetyce klinicznej. Pracuje jako starszy asystent w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej. W 2014 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na I Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Odbyła staże naukowe w Lille, Sao Paulo, Edirne, Zurichu. Czynnie uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach w Pekinie, Suwon, Barcelonie, Mediolanie, Goteborgu. Ukończyła kursy z zakresu dysmorfologii m.in. na Uniwersytecie w Manchesterze oraz Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore w Rzymie. Jest autorką publikacji pojawiających się w polskich i zagranicznych czasopismach. Należy do Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki.