Juliusz Pankowski

Juliusz Pankowski

dr n. med.

Jest absolwentem wydziału lekarskiego AM w Lublinie. Jako pierwszy w Polsce od 2006 r. wykorzystał możliwości telemedycyny do rutynowej diagnostyki patomorfologicznej w chorobach płuc. Kierował projektem „Wykorzystanie przekazu internetowego do śródoperacyjnych badań torakochirurgicznych”, który otrzymał wyróżnienie w konkursie „Pulsu Medycyny” Złoty Skalpel 2011. Aktualnie główne pola jego działalności zawodowej to diagnostyka patomorfologiczna chorób płuc i tarczycy oraz czynny udział szkoleniowy w tworzeniu zespołów kliniczno-patomorfologicznych zajmujących się kompleksową diagnostyką raka płuca.