Rodryg Ramlau

Rodryg Ramlau

prof. dr hab. med.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego, profesor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, od 1995 do 2014 Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej  w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. W latach 2014-2022 Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2014 Lekarz Kierujący Oddziałem Chemioterapii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Onkologii oraz Kierownika Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Główne zainteresowania naukowe dotyczą nowoczesnych metod leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, drobnokomórkowego raka płuca oraz złośliwego międzybłoniaka opłucnej. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz streszczeń i wystąpień podczas konferencji i kongresów naukowych. Od 1987 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, od 2001 członkiem ESMO, od 2012 do 2017 Prezesem Polskiej Grupy Raka Płuca. Jest recenzentem projektów naukowych z ramienia Narodowego Centrum Nauki oraz kierownikiem projektu naukowego finansowanego przez w/w Instytucję. Członek Rady Uczelni UMP 2018 - 2020. Członek Komisji Nauk Medycznych przy O/PAN w Poznaniu od 25 marca 2019 r. W latach 2019-2021 członek Zgromadzenia przy Misji ds. Nowotworów Komisji Europejskiej.