ALGORYTM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY I TRUDNOŚCI W JEGO REALIZACJI U CHORYCH NA NDRP W KONTEKŚCIE NOWEGO PROGRAMU LEKOWEGO

Moderatorzy:
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

BEZPŁATNIE

22.02.2021 godz 18:00

Moderatorzy

Maciej Krzakowski
Maciej Krzakowski prof. dr. hab. n. med.

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Paweł Krawczyk
Paweł Krawczyk prof. dr. hab. n. med.

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Agenda

18:00 - 18:05

Powitanie uczestników

18:05 - 18:25

Zmiany w programie lekowym prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

Opóźnienia w diagnostyce u chorego na NDRP – ozymertynib w 1. linii leczenia terapią z wyboru – przypadek kliniczny
prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

18:25 - 18:45

Pułapki w diagnostyce czynników predykcyjnych w kwalifikacji do leczenia w ramach programu lekowego prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

18:45 - 19:05

Chorzy z oligoprogresją i współistnieniem innego nowotworu - możliwości leczenia w programie lekowym prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

19:05 - 19:30

Chorzy z chorobami autoimmunologicznymi i po przeszczepach narządów - możliwości leczenia w programie lekowym dr n. med. Izabela Chmielewska

Opis przypadku chorego leczonego monoterapią pembrolizumabem spełniającego w sposób graniczny kryteria włączenia do programu lekowego
dr n. med. Izabela Chmielewska

19:30 - 19:50

Chemioradioterapia sekwencyjna vs. jednoczasowa – konsekwencje dla programu lekowego z udziałem durwalumabu prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko

19:50 - 20:15

Leczenie sekwencyjne chorych na NDRP z mutacjami w genie EGFR lub rearanżacjami w genie ALK – konsekwencje dla programu lekowego z udziałem inhibitorów EGFR i ALK dr n. med. Tomasz Jankowski

Opis przypadku chorego na NDRP z mutacjami genu EGFR leczonego w sposób sekwencyjny inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR
dr n. med. Tomasz Jankowski

20:15 - 20:30

Zakończenie i dyskusja

Prelegenci

Izabela Chmielewska
Izabela Chmielewska dr n. med.

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Czytaj więcej
Rafał Dziadziuszko
Rafał Dziadziuszko prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Onkologii I Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku

Czytaj więcej
Tomasz Jankowski
Tomasz Jankowski dr n. med.

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Czytaj więcej
Paweł Krawczyk
Paweł Krawczyk prof. dr hab. n med.

Pracownia Immunologii i Genetyki Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Czytaj więcej
Maciej Krzakowski
Maciej Krzakowski prof. dr. hab. n. med.

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Czytaj więcej
Kamila Wojas-Krawczyk
Kamila Wojas-Krawczyk prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Czytaj więcej

PATRONAT

Pracownia Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Dlaczego warto ?

NAJŚWIEŻSZA WIEDZA

W czasie webinaru otrzymacie Państwo od naszych ekspertów najnowszą wiedzę i najaktualniejsze informacje na temat obowiązujących zaleceń leczenia pacjentów onkologicznych.

INTERAKTYWNA FORMUŁA

Wykorzystywane rozwiązania technologiczne pozwalają na realizację spotkań w nowej, bardziej dynamicznej niż tradycyjna formule, a Państwo możecie uczestniczyć w wydarzeniu w wygodny sposób, nie wychodząc z domu, z wykorzystaniem swojego komputera, tabletu lub telefonu.

CZAT Z PRELEGENTEM

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, co daje Państwu możliwość zadawania pytań prelegentom oraz skonsultowania swoich problemów z wykorzystaniem czatu.

PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnicy otrzymają certyfikaty, potwierdzające uzyskanie 2 punktów edukacyjnych.

Co musisz wiedzieć ?

TYLKO DLA LEKARZY

Webinar przeznaczony jest tylko dla osób uprawnionych do wypisywania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi, posiadających nr PWZ.

BEZPŁATNY UDZIAŁ

Czas trwania: 2h, 30min, podczas których będzie można zadawać pytania za pomocą czatu.

REJESTRACJA

Tylko zapisani przez formularz zgłoszeniowy użytkownicy mogą wziąć udział w webinarze - link do spotkania online zostanie wysłany na adres e-mail podany w formularzu.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Komputer, tablet lub smartfon o podstawowych parametrach technicznych, który umożliwia odtwarzanie materiałów wideo.

To wydarzenie już się odbyło

×

Dziękujemy za rejestrację na webinar:

ALGORYTM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY I TRUDNOŚCI W JEGO REALIZACJI U CHORYCH NA NDRP W KONTEKŚCIE NOWEGO PROGRAMU LEKOWEGO

! Jeśli wiadomości e-mail nie ma w Twojej skrzynce odbiorczej, nie zapomnij sprawdzić folderu Spam.