Maciej Krzakowski

Maciej Krzakowski

prof. dr. hab. n. med.

Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej i radioterapii nowotworów. Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Pełnomocnik Dyrektora ds. Kształcenia Podyplomowego oraz Pełnomocnik Dyrektora ds. Wytycznych i Standardów Postępowania Diagnostyczno-Terapeutycznego. Krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej (od 1998 roku do chwili obecnej). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (poprzednio – Prezes) i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Członek Krajowej Rady ds. Onkologii. Członek zespołu ds. opracowania założeń Narodowej Strategii Onkologicznej. Autor lub współautor około 480 publikacji naukowych oraz redaktor lub współredaktor 35 podręczników i monografii. Redaktor Naczelny czasopisma Onkologia w Praktyce Klinicznej.