Maciej Krzakowski

Maciej Krzakowski

prof. dr. hab. n. med.

Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej. Od 1998 roku do chwili obecnej krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej. Prezes ustępujący Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i członek wielu innych towarzystw naukowych. Przewodniczący – od 2015 roku – Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia. Specjalista onkologii klinicznej i radioterapii nowotworów. Zawodowo zainteresowany skojarzonym leczeniem chorych na raka płuca i raka piersi, wprowadzaniem nowych metod systemowego leczenia nowotworów, leczeniem hormonalnym i postępowaniem wspomagającym w onkologii. Autor i współautor około 400 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą oraz redaktor lub współredaktor 21 podręczników.