Rafał Dziadziuszko

Rafał Dziadziuszko

prof. dr hab. n. med.

Zastępca Kierownika Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest absolwentem tej uczelni (1994), posiada specjalizację z radioterapii onkologicznej (2001) oraz onkologii klinicznej (2004). W latach 2005–2007 odbył stypendium naukowe w Uniwersytecie Colorado w Denver, pracując nad czynnikami predykcyjnymi korzyści klinicznej z leczenia inhibitorami receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) u chorych na raka płuca. W latach 2013-2018 pełnił funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Jest lekarzem praktykiem, koordynatorem Zakładu Radioterapii oraz Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnych Faz w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.