Barbara Kuźnar-Kamińska

Barbara Kuźnar-Kamińska

dr hab. n. med.

Specjalistka chorób płuc i chorób wewnętrznych, adiunkt w Katedrze i Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej w Poznaniu. Od ponad 20 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych na raka płuca. Choroba nowotworowa płuc pozostaje w kręgu jej zainteresowań naukowych, jest autorką wielu prac związanych z tematyką raka płuca. Uczestniczy aktywnie w licznych programach edukacyjnych i szkoleniowych dla pacjentów i lekarzy.