Maciej Głogowski

Maciej Głogowski

dr n. med.

Specjalista chirurgii klatki piersiowej i specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Kierownik Oddziału Zabiegowego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką inwazyjną  i leczeniem chirurgicznym chorych na pierwotne i wtórne nowotwory płuca i klatki piersiowej. Autor i współautor kilkudziesięciu  publikacji, rozdziałów w książkach
i podręcznikach, streszczeń zjazdowych oraz szeregu wykładów z dziedziny onkologii, chirurgii klatki piersiowej i diagnostyki inwazyjnej nowotworów płuca wygłoszonych na krajowych i zagranicznych kongresach naukowych. Odbył staż w Departement Thoracique Institute Mutualiste Montsouris pod kierunkiem profesora D. Grunenwald’a. Członek International Association for the Study of Lung Cancer, Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.