Adam Antczak

Adam Antczak

prof. dr hab. med.

Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej UM w Łodzi. Obecnie Prorektor ds. klinicznych macierzystej uczelni, w latach 2006-2016 prodziekan i dziekan Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi. Ekspert w nauczaniu medycyny na kierunku lekarskim. Specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych. Jest redaktorem naczelnym 12-tomowej „Wielkiej Interny”. (nowe wydanie poprawione w 2020). Redaktor monografii „Grypa”, „POChP w przypadkach”, „Leczenie przeciwbakteryjne”, „Rekomendacje diagnostyki i leczenia POChP” (Termedia), „Zapalenia płuc u dorosłych” (Termedia). Przewodzi Ogólnopolskiemu Programowi Zwalczania Grypy (OPZG). Aktywny na polu upowszechniania szczepień, zwiększenia dostępności do szczepień – refundacje szczepionek p-grypie i w procesie szczepień p-pneumokokom. Obecnie rozszerza zakres OPZG o propagowanie szczepień przeciw COVID-19. V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Około 150 publikacji w czasopismach międzynarodowych.