Renata Langfort

Renata Langfort

prof. nadzw. dr hab. n. med.

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, obecnie Uniwersytet Warszawski. Specjalista patomorfologii. Od 1984 do 1995 roku zatrudniona w zakładzie Patomorfologii AM (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Od 1995 roku pracuje w Zakładzie Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, którym kieruje od 1998 roku. Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, zaangażowana w tworzenie „Standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii”.

Od lat zajmuje się diagnostyką patomorfologiczną chorób układu oddechowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób śródmiąższowych płuc, raka płuca i międzybłoniaka opłucnej.

Autorka i współautorka ponad 300 publikacji, w tym m. in. polskich zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia idiopatycznego włóknienia płuc, nowotworów klatki piersiowej, rozdziałów w monografiach, dotyczących patomorfologii chorób układu oddechowego.