Michał Lew-Starowicz

Michał Lew-Starowicz

dr hab. n. med., prof. CMKP, prof. IPiN

Specjalista psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny i superwizor terapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Kierownik Kliniki Psychiatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Bielańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Visiting Professor w Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Hochschule Hannover (2019). Członek komitetu naukowego European Society for Sexual Medicine i międzynarodowych komitetów redakcyjnych Journal of Sexual Medicine, International Journal of Sexual Health i Sexual Health & Compulsivity.  Zaangażowany w badania o charakterze interdyscyplinarnym w obszarze zdrowia psychicznego i seksuologii. Autor/współautor ponad 100 publikacji naukowych i wielu wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.