Włodzimierz Kupis

Włodzimierz Kupis

dr n. med.

Specjalista chirurgii klatki piersiowej. W 1979 roku kończył Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1979 do chwili obecnej pracuje w Klinice Chirurgii Instytutu Gruźlicy w  Warszawie, obecnie na stanowisku Kierownika Kliniki Chirurgii. Odbył szkolenie z torako- i kardiochirurgii: Regional Cardiothoracic Surgical Unit, Groby Road Hospital, Leicester, U.K. 1985-1986.

Posiadane umiejętności:

- praktyczna ocena wyników badań obrazowych (rtg klatki piersiowej, tomografii komputerowej), histopatologicznych, spirometrycznych
- diagnostyka inwazyjna układu oddechowego – videotorakoskopia, bronchoskopia
- kwalifikacja do zabiegów operacyjnych układu oddechowego
- zabiegi operacyjne klatki piersiowej: resekcje miąższu płucnego, operacje ściany klatki piersiowej, śródpiersia, przepony

Ponadto:

- czynny udział w prowadzeniu nauczania

wykłady na kursach podyplomowych i specjalizacyjnych
            zajęcia ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym studentami English Division

- wystąpienia na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych
- publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych, rozdziały w podręcznikach