Piotr Korczyński

Piotr Korczyński

dr hab. n. med.

Specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc. Adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii. W Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM pracuje od 1996 roku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorem i współautorem rozdziałów w podręcznikach dla studentów i lekarzy dotyczących zabiegów endoskopowych oraz onkologii układu oddechowego. Autor i wykonawca „Warsztatów Pulmonologii Interwencyjnej” dla lekarzy specjalistów w 2016 roku i “Podstaw Pulmonologii Interwencyjnej w latach 2017 i 2018. Od wielu lat prowadzi szkolenia dotyczące podstaw pulmonologii interwencyjnej, jest pomysłodawcą, autorem i wykonawcą pierwszych międzynarodowych warsztatów diagnostyki raka płuca (1st Warsaw International Workshop on Lung Cancer Diagnostics, WAWWLC) w 2019 roku. W latach 2018 i 2019 kierował projektami WUM w ramach Inkubatora Innowacyjności pt.: “Komputerowy system wirtualnej bronchoskopii wspomagający wykonanie przezoskrzelowej biopsji płuca” oraz “Opracowanie modelu modułowego fantomu szkoleniowego do bronchoskopii”. Jest autorem i wykonawcą wielu edycji szkoleń z podstaw bronchoskopii dla lekarzy w Centrum Symulacji Medycznych WUM.