Dariusz M. Kowalski

Dariusz M. Kowalski

prof. dr hab. n. med.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Uniwersytet Medyczny). Specjalista w zakresie Radioterapii Onkologicznej i Onkologii Klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Członek American Association for Cancer Research. Członek The International Association for the Study of Lung Cancer. Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca. Główny Badacz w około 40 międzynarodowych badaniach klinicznych faz I, II, III. Autor i współautor ponad 100 prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą.