Aneta Kowal

Aneta Kowal

dr n. med.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu z roku 2000. Specjalista 2 stopnia z chorób wewnętrznych oraz chorób płuc. Absolwentka Studiów Podyplomowych Menedżer Ochrony Zdrowia (2005 rok).

W okresie od maja 2003 roku do grudnia 2009 roku była zatrudniona na etacie rezydenckim w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od kwietnia 2010 roku do stycznia 2019 roku pracowała w Katedrze i Klinice Pulmonologii i Nowotworów Płuc Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, początkowo jako asystent, a od 2015 roku jako adiunkt. Dodatkowo w latach 2010-2019 pracowała jako asystent w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc. Następnie przez 1 semestr pełniła funkcję kierownika Katedry Pulmonologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie pracuje jako asystent w Dolnośląskim Centrum Onkologii w utworzonym Lung Cancer Unit.

W roku 2014 obroniła pracę doktorską na temat: „Związek polimorfizmu genu HLA-G z nie drobnokomórkowym rakiem płuca, jego stopniem zaawansowania i odpowiedzią na leczenie”.

Autorka i współautorka publikacji naukowych w dziedzinie alergologii i pulmonologii w kraju i za granicą. Członkini towarzystw naukowych: European Respiratory Society, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Badań nad Snem, American Academy of Sleep Medicine.