Robert Kieszko

Robert Kieszko

dr hab. n. med

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny). Internista, specjalista chorób płuc. Adiunkt Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie.

Zastępca lekarza kierującego Oddziałem Chorób Płuc i Gruźlicy SPSK 4 w Lublinie.  Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc. Autor i współautor ponad 100 prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą.