Tomasz Kucharczyk

Tomasz Kucharczyk

dr n. med.

Biotechnolog. Diagnosta laboratoryjny. W 2014 roku ukończył studia doktoranckie w ramach Studium Medycyny Molekularnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Z genetyką związany od początku studiów. Zatrudniony w Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie zajmuje się głównie diagnostyką histopatologiczną i molekularną nowotworów płuca. Interesuje się nowymi metodami obrazowania w histopatologii, a prywatnie jest pasjonatem fotografii i podróży kolejowych.