Tomasz Kubiatowski

Tomasz Kubiatowski

dr hab. n. med., prof. CMKP

Onkolog kliniczny. Ukończył studia medyczne w 1994 roku. W 1999 roku zdobył specjalizację I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Specjalizację z dziedziny onkologii klinicznej obronił w 2008 roku w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Data habilitacji 2019.