Tomasz Kubiatowski

Tomasz Kubiatowski

dr hab. n. med.

Onkolog kliniczny. Ukończył studia medyczne w 1994 r. W 1999 r. zdobył specjalizację I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Specjalizację z dziedziny onkologii klinicznej obronił w 2008 r. w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Pracuje w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Duku, gdzie pełni funkcję zastępcy kierownika Oddziału Onkologii Klinicznej. Pełni także funkcję konsultanta w dziedzinie onkologii klinicznej na Oddziale Urologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Duku. Współpracuje również z Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lu