Anna Grenda

Anna Grenda

dr n. med.

Doktor nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, diagnosta laboratoryjny. Pracuje w Pracowni Immunologii i Genetyki, Katedry i Kliniki Pneumonologii Onkologii i Alergologii w Lublinie. Wykonuje badania genetyczne u chorych na nowotwory. Zajmuje się sekwencjonowaniem nowej generacji (NGS) przy kwalifikacji chorych onkologicznych do terapii ukierunkowanych molekularnie. Jest autorką i współautorką 25 publikacji o łącznym współczynniku IF wynoszącym 75.