TRUDNE DECYZJE DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE U CHORYCH NA RAKA PŁUCA - X WARSZTATY EDUKACYJNE

LUBLIN - KONFERENCJA STACJONARNA

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

BEZPŁATNIE

16.11.2023 godz 16:00

Moderatorzy

Paweł Krawczyk
Paweł Krawczyk prof. dr. hab. n. med.

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Agenda

16:00 - 16:05

POWITANIE UCZESTNIKÓW I WPROWADZENIE prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski, prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

16:05 - 16:25

IMMUNOTERAPIA I CHEMIOIMMUNOTERAPIA U CHORYCH NA NDRP I DRP prof. dr hab. n. med. Ewa Kalinka

Wykład inauguracyjny 

16:25 - 17:45

SESJA PRZYPADKÓW:

Przypadki prezentowane są przez studentów. 
W ich trakcie odbywa się dyskusja zarówno opiekunów studentów, jak i wszystkich pozostałych ekspertów uczestniczących w warsztacie.


Chemioimmunoterapia 1. linii u chorego na płaskonabłonkowego raka płuca i z niską ekspresją PD-L1

        Opiekunowie: mgr Natalia Krzyżanowska, dr hab. n. med. Robert Kieszko

        Prezentujący: Agata Tokarzewska

        Członkowie zespołu: Maciej Małyszek, Julia Osipowska, Alicja Bogdanowicz


Chemioimmunoterapia 1. linii u chorego na gruczołowego raka płuca i z niską ekspresją PD-L1

        Opiekunowie: mgr Natalia Krzyżanowska, dr n. med. Tomasz Jankowski

        Prezentujący: Maria Grodkiewicz

        Członkowie zespołu: Paweł Kozieł, Alicja Bogdanowicz


Rzadka reakcja po zastosowaniu cemiplimabu u chorej na NDRP

        Opiekun: dr n. med. Michał Szczyrek

        Prezentujący: Karol Kasprzak

        Członkowie zespołu: Stanisław Dziurda, Dominik Łuczyński, Agnieszka Dyzma-Kasprzak


Ozymertynib w terapii uzupełniającej u chorego poddanego radyklanej resekcji NDRP z mutacją w genie EGFR

        Opiekun: dr n. med. Tomasz Jankowski

        Prezentujący: Milena Krawczyk

        Członkowie zespołu: Weronika Chuchmacz, Michalina Pytka


Leczenie sekwencyjne u chorego na gruczołowego raka płuca z rearanżacją genu ALK

        Opiekun: dr n. med. Magdalena Wójcik-Superczyńska

        Prezentujący: Aleksandra Przygoda

        Członkowie zespołu: Anna Rekowska, Piotr Rola


Drobnokomórkowy rak płuca u 25-letniego mężczyzny – przyczyny choroby, diagnostyka i terapia

        Opiekun: dr n. med. Izabela Chmielewska

        Prezentujący: Aleksandra Łomża

        Członkowie zespołu: Bernadeta Maliszewska, Łukasz Łaba

17:45 - 18:00

PRZERWA

18:00 - 18:20

LECZENIE CHORYCH WE WCZESNYCH STADIACH ZAAWANSOWANIE RAKA PŁUCA dr n. med. Izabela Chmielewska

18:20 - 18:40

LECZENIE CHORYCH Z REARANŻACJĄ GENU ALK prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

18:40 - 19:00

PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA INHIBITORA ALK TRZECIEJ GENERACJI U CHORYCH NA NDRP Z REARANŻACJAMI GENU ALK dr n. med. Tomasz Jankowski

Wykład sponsorowany 

19:00 - 19:10

DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE WARSZTATU

Prelegenci

Izabela Chmielewska
Izabela Chmielewska dr n. med.

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Czytaj więcej
Tomasz Jankowski
Tomasz Jankowski dr n. med.

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Czytaj więcej
Ewa Kalinka
Ewa Kalinka dr hab. n. med.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Czytaj więcej
Paweł Krawczyk
Paweł Krawczyk prof. dr hab. n med.

Pracownia Immunologii i Genetyki Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Czytaj więcej

MIEJSCE

LUBLIN - KONFERENCJA STACJONARNA

HOTEL: ibis Styles Lublin Stare Miasto
Aleja Solidarności 7 – 20-841 Lublin – Polska